Goražde: Izgradnja riječnih utvrda za 10,5 mil KM

0

Ovih dana počeli su prvi radovi na pripremanju terena za izgradnju „obaloutvrda“ u Goraždu. Riječ je o dugo vremena najavljivanom projektu, čija realizacija je upravo počela.

Vrijednost projekta je oko 10,5 miliona KM, a većim dijelom finansira ga Svjetska banka, dok jedan dio finansira Agencija za vodno područje Save.

Projekat je od izuzetne važnosti, jer ima za cilj sprečavanje poplava, kao i zaštitu građana, imovine i objekata.

Da je riječ o izuzetno važnom projektu naglasio je i pomoćnik gradonačelnika Goražda za prostorno uređenje Enver Adžem.

– Zadnjih 5-6 godina gradonačelnik je često u svojim izjavama za medije, na Vijeću, davao informacije da će se raditi obaloutvrde rijeke Drine nizvodno od Mosta Žrtava genocida u Srebrenici prema entitetskoj liniji, zatim sanacija oštećenja u centru grada izazvanih posljednjim poplavama, zatim uzvodno prema Industrijskoj zoni Vitkovići – podsjetio je Adžem. 

Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije ona je trajala dugo, izrade studija, studija uticaja na okoliš i poslije svih procedura, provedena je tenderska procedura, odabran je izvođač, nadzor i evo krenulo se sa ovim velikim projektom, kazao je Adžem.

– Radi se o nekih 30 miliona KM komplet sa Industrijskom zonom Vitkovići. Ovaj projekat nizvodno od mosta košta 9 miliona KM od Svjetske banke, i 1,5 miliona od Agencije za vode, prema tome ukupna vrijednost je negdje ok 10,5 miliona KM. U daljem periodu  po završetku ovog projekta ide se odmah sa popravkama oštećenja u centralnom dijelu Grada Goražda i ide se uzvodno prema Industrijskoj zoni Vitkovići – naglasio je Adžem.

Ranije obaloutvrde koje su rađene 70-tih godina, pokazalo se da nisu adekvatno zaštitile Grad Goražde. Grad Goražde se širi i postoji potreba za daljom zaštitom.

Projekat obuhvata dizanje obaloutvrda sa lijeve i desne strane, radi se i staza za šetanje.