GIKIL: Upravljanje kompanijom odvija se kroz redovne procese rada

0

Uprava kompanije GIKIL funkcioniše na čelu sa Zamjenikom generalnog direktora koji ima sva prava i ovlaštenja kao i Generalni direktor, te Uprava, u skladu s tim, donosi punopravne odluke o svim bitnim pitanjima za normalan i nesmetan rad fabrika GIKIL-a, saopćeno je iz ove kompanije.

„Građane i sve naše poslovne partnere i saradnike obavještavamo da se svi procesi proizvodnje unutar naših postrojenja odvijaju prema redovnoj i planiranoj dinamici, uključujući dopremu sirovina i otpremu gotovih proizvoda“, navodi se u saopćenju.

Iako suočeni sa mnogobrojnim poteškoćama, Uprava kompanije ostaje opredijeljena ka obezbjeđivanju stabilnosti proizvodnje i poslovanja, osiguravanju plaća i izmirenju svih zakonskih obaveza, te unapređenju sigurnosti svih tehnoloških procesa i zaštite okoliša.