Gdje je minimalac preko 2.000 eura, a gdje ispod 200

0

Minimalna zarada se razlikuje od države do države. 

Kako piše Blic, prema podacima Eurostata, koji redovno objavljuje podatke o minimalnim zaradama, ovo su najniže moguće zarade u zemljama Evopske unije (listi su dodate i države našeg regiona, uključujući i BiH):

 • Luksemburg – 2.387 eura
 • Velika Britanija – 1.671 eura
 • Njemačka – 1.987 eura
 • Francuska – 1.709 eura
 • Slovenija 1.203 eura
 • Španija 1.167 eura
 • Grčka – 832 eura
 • Češka – 717 eura
 • Hrvatska – 700 eura
 • Rumunija – 606 eura
 • Mađarska – 579 eura
 • Poljska – 572 eura  
 • Slovačka – 561 eura
 • Bugarska – 399 eura
 • Sjeverna Makedonija – 359 eura
 • Bosna i Hercegovina – 304 eura
 • Albanija – 298 eura
 • Rusija – 220 eura
 • Belorusija – 185 eura
 • Azerbejdžan  – 182 eura
 • Moldavija – 176 eura