FUP nabavlja oklopna vozila, dobavljač je domaća firma

0

Federalna uprava policije donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za abavka borbenih oklopnih vozila.

Odluka je donesena na osnovu obavještenja o nabavci od 12.7.2022. godine, nakon što je proveden pregovarački postupak.

Za predmetnu nabavku za Fazu III zaprimljena je jedna ponuda i to od ponuđača “KM Trade” Visoko, koja je i izabrana kao dobavljač.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača KM Trade sa cijenom od 1.282.000 KM bez PDV-a, odnosno 1.499.940 KM sa PDV-om, a vodeći se kriterijima iz Tenderske dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Shodno tome dala je preporuku da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

Procijenjena vrijednost za navedenu nabavku bila je 1.282.051 KM bez PDV-a.

Komisija je u toku postupka nabavke zaprimila zahtjev za učešće u predmetnoj nabavci od ponuđača KM Trade Visoko, Danial S Tešanj i Shot Zenica.

Komisija je uputila pozive kvalifikovanim ponuđačima za dostavljanja početnih ponuda. U skladu sa navedenim rokom ponuđači KM Trade i Danial S Tešanj su dostavili početne ponude.

Ponuđač Danial S dostavio ponudu, ali nepotpunu, u smislu nedostatka tražene dokumentacije.