Formira se tim za restrukturiranje GRAS-a

0

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar saobraćaja Adi Kalem i ministar finansija Jasmin Halebić održali su sastanak sa predstavnicima KJKP GRAS o temi restruktuiranja ovog preduzeća.

Sastanku su prisustvovali v.d. direktora GRAS-a Almir Ahmetspahić, te rukovodilac Sektora za razvoj Mustafa Mehanović, kao i predstavnici sindikata u ovom preduzeću Amir Muminović i Adnan Himzanija.

Sastanak je inicirao premijer Nenadić kako bi se odredili budući koraci djelovanja radi unapređenja korporativnog upravljanja i efikasnijeg rada ovog preduzeća, za što su interes iskazali svi učesnici današnjeg sastanka.

Kako je dogovoreno, formirat će se tim predstavnika Vlade i GRAS-a koji će voditi razgovore u vezi sa reorganizacijom i restrukturiranjem ovog preduzeća.

Zajednički je stav da su promjene neminovne, a to su pokazale i analize organizacije i poslovanja ovog preduzeća, sadržane u Programu restruktuiranja koji je izradila Britanska konsultantska kuća “PricewaterhouseCoopers” (PwC), na zahtjev Vlade KS.

Cilj je bolja usluga građanima

– Plan je da odredimo na koji način ćemo voditi pregovarački proces, ko će sudjelovati u pregovorima, kad oni počinju, kojim redoslijedom ćemo delegirati pitanja, koje dokumente trebamo uzeti u obzir, te kada možemo planirati završetak rada – naveo je premijer Nenadić.

Između ostalog, zatražio je od predstavnika GRAS-a da Vladi dostave spisak članova tima iz ovog preduzeća, kako bi što prije počeli pregovore.

Ministar Kalem je istakao da će se sa upravom preduzeća i predstavnicima sindikata tražiti najbolja rješenja, uz puno uvažavanje prava i interesa uposlenika.

Kazao je da je ovo dio plana usmjerenog ka unapređenju javnog gradskog prijevoza i boljoj usluzi građanima, te da Vlada paralelno radi na tome i kroz realizaciju novih projekata, kao što su obnova tramvajske pruge, te nabavka novih tramvaja i trolejbusa ukupne vrijednosti 65 miliona eura, za koje je u toku tenderska procedura.