Firme IT sektora učestvuju sa pet odsto u BDP-u BiH

0

U Republici Srpskoj djeluje 450 firmi iz sektora informaciono-komunikacione tehnologije i u njima leži velika snaga, ali ovakve kompanije učestvuju u bruto domaćem proizvodu /BDP/ BiH sa svega pet odsto, istaknuto je danas u Banjaluci prilikom najavljivanja konferencije “Digitalizacija društva BiH” koja će biti održana u Sarajevu od 17. do 19. decembra.

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Vjekoslav Vuković rekao je da je pet odsto mali procenat u odnosu na postotak u svijetu.

On je naveo da brzina razmjene informacija i digitalni svijet povećavaju konkurentnost domaćih preduzeća, te da se, samim tim povećava i transparentnost, a i smanjuju nameti koji sada postoje u BiH.

Prema njegovim riječima, postoji sve veći broj artikulisanih zahtjeva privrede i privrednika da se nešto učini na tom polju.

Vuković je istakao da je Spoljnotrgovinska komora odlučila da napravi iskorak i pomogne privredi u ovom segmentu, da bi se mogli zadati određeni strateški smjerovi u kojima bi se razvijala digitalizacija u BiH.

“Dosadašnji pokazatelji govore u prilog tome da su se svi digitalni procesi razvijali samostalno i svaka kompanija je radila na tom polju nešto na svoj način”, naveo je Vuković na konferenciji za novinare.

Sekretar Udruženja za informaciono-komunikacione tehnologije u Privrednoj komori Republike Srpske Slobodan Dragičević naveo je podatke po kojima u Srpskoj djeluje 450 firmi iz tog sektora i da u njima leži velika snaga.

“Digitalizacija podrazumijeva povećanje vrijednosti proizvodnje što povećava ukupan BDP jednog društva. Nove tehnologije ne ruše radna mjesta, ali traže stručnije ljude”, dodao je Dragičević.

Konferencija o sprovođenju digitalizacije u BiH, koja će biti održana u Sarajevu od 17. do 19. decembra, treba da ukaže na probleme i ponudi konkretna rješenja u tom procesu s ciljem dovođenja stranih investicija u svim segmentima društva i otvaranja novih radnih mjesta, najavljeno je danas iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Direktor kompanije “Global dži-pi-es”, koja će zajedno sa Spoljnotrgovinskom komorom organizovati ovu konferenciju, Haris Hadžialić rekao je da u BiH postoji izuzetno kvalitetne firme iz tog sektora, koje uglavnom rade van BiH, kao i da od pola milijarde KM prometa koji se ostvari u informaciono-tehnološkoj industriji, skoro polovina se ostvari van BiH.

“Malo firmi proizvodi za tržište u BiH, uglavnom su to firme koje rješavaju sitne poslove tipa knjigovodstvenog programa i slično, a one velike poslove i zadatke te firme rješavaju za poznate svjetske korporacije”, naveo je Hadžialić.

Srna