Imovina Vitezita na prodaju za oko 40 miliona KM

0

Prva prodaja imovine PS VITEZIT doo Vitez u kojem je krajem prošle godine otvoren stečaj zakazana je za 23. oktobar ove godine.

Predmet prodaje koja će biti relizovana metodom usmene javne prodaje je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika podijeljena u tri LOT-a.

Lot 1 obuhvata nekretnine i to proizvodnu cjelina pogona D na kojem su između ostalog izgrađena 34 građevinska objekta a čija je namjena bila proizvodnja plastičnih eksploziva, ispitni poligon sa 18 samostalnih klasičnih objekata čija je namjena bila ispitivanje proizvedenih eksploziva.

U Lotu 1 je i glavni magacin, ostali magacini, administrativni objekti, centralna kuhinja, upravna zgrada, nova i stara kotlovnica te ostali objekti. 

Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi 37.028.084 KM.

U Lotu 2 prodaju se mašine čija je početna cijena 2.356.815 KM.

U Lotu 3 nalazi se Brizjak – Predmetni dio kompleksa sa 8 samostalnih objekata i sveukupnom početnom cijenom od 1.610.547 KM.

U oglasu o prodaji napominje se da je cijena utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 1.9.2020.godine, te da se imovina ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT.

Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu, a ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Detalje pogledajte OVDJE.