Firma “M-H-E” želi graditi 4 hidrocentrale na Šuici

0

Kompanija “M-H-E” d.o.o. Tomislavgrad namjerava graditri 4 mini hidrocentrale na rijeci Šuici.

Ministarstvo privrede objavljilo je javnu raspravu za davanje saglasnosti za provedbu procedure dodjele koncesije za izgradnju ovih mini hidrocentrala, a radi buduće proizvodnje električne energije.

Javna rasprava održat će se 30. juna u zgradi Općine Tomislavgrad u 13 sati.

Na javnoj raspravi mogu učestvovati svi zainteresirani građani. Idejni projekt bit će ponovno prezentiran na samoj raspravi o čemu će se moći voditi rasprava.