FIPA održala prezentaciju na događaju „Dan partnerstva Bosne i Hercegovine i Libije“

0

Prilika za oživljavanje tradicionalno dobrih ekonomskih odnosa BiH i Libije

U sklopu posjete državno-privredne delegacije Libije Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je „Dan partnerstva Bosne i Hercegovine i Libije,“ s ciljem ponovnog uspostavljanja saradnje i povratka bh. kompanija na ovo tržište.

Tokom prilikom je v.d.direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine Marko Kubatlija pozdravio oživljavanje tradicionalno dobre privredne saradnje između dvije zemlje i istakao da je organizacija sličnih događaja dobra prilika za upoznavanje sa mogućnostima za ulaganje u BiH, kao i u Libiju, te za rast trgovinske saradnje i poslovnih odnosa.

U Libiji je poslovalo više od 30 bh. kompanija, a trenutno je aktivno svega desetak, te je neophodno iskoristiti stabilizaciju prilika u Libiji za nove poslovne dogovore.

Šef Odsjeka za promociju u FIPA-i Nina Pobrić je održala prezentaciju o poslovnom ambijentu BiH, poreskom i zakonskom sistemu za strane investitore, operativnim troškovima i atraktivnim sektorima za ulaganje.

Događaju su prisustvovali predstavnici više od 60 kompanija iz obje zemlje.

U sastavu privredne delegacije Libije bili su predstavnici firmi iz slIjedećih sektora: industrija čelika i metala, građevinarstvo i inžinjering, prehrana, drvna industrija, turizam i dr.