FIPA i CRS zajedno će raditi na jačanju investicionih potencijala u BiH

0

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) potpisala je Memorandum o suradnji s američkom nevladinom organizacijom CRS s ciljem definiranja partnerstva u provođenju projekta RAST-Restoring Accountability and Supporting Transformation, kojeg finansira USAID, a implementira CRS.

 Projek RAST podrazumjeva pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u BiH, koje su opredijeljene da intenzivno rade na uspostavi povoljnog poslovnog okruženja u s kladu s Business Friendly Certification South East Europe standardom certificiranja jedinica lokalne samouprave s povoljnim poslovnim ambijentom.

Na osnovu Memoranduma, FIPA i CRS će se podržavati u oblastima koje su specifične za obje institucije, a u cilju privlačenja stranih investitora i unapređenja privredne suradnje i razvoja lokalnih zajednica u BiH.

Radit će zajednički na identificiranju investicionih potencijala, pripremi investicionih projekata, te njihovoj promociji potencijalnim investitorima. U zavisnosti od interesa investitora, kao i kvaliteta pripremljenih projekata, organizirat će i investicionu konferenciju s ciljem pronalaska novih investitora za BiH.