Fincijevoj mikrokreditnoj fondaciji oduzeta dozvola za rad

0

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 31.10.2023. godine donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova davanja mikrokredita Mikrokreditnoj fondaciji “Melaha” Sarajevo.

Odlukom Upravnog odbora “Melahe”, ostatak imovine se nakon izmirenja obaveza, raspoređuje na drugu mikrokreditnu organizaciju.

Direktor ove ogranizacije je Jakob Finci. Ona ima aktivu od 150 hiljada KM, izvještava BiznisInfo.ba.

U prvoj polovini godine imala je gubitak od 32 hiljada maraka, a nije imala plasmana.