Federalno ministarstvo finansija: Proširenjem porezne osnovice stvorit će se bolje poslovno okruženje

0

Federalno ministarstvo finansija oglasilo se saopštenjem za javnost povodom navoda koji su se posljednjih nekoliko dana pojavili u medijima, a tiču se oporezivanja toplog obroka i regresa. Saopštenje prenosimo u cjelosti.

Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, za čije donošenje je zadužen federalni ministar financija, prema članku 48. Zakona o porezu na dohodak, uređuje se oporezivanje, odnosno neoporezivanje naknada koje isplaćuje poslodavac prema zaposleniku. Općim kolektivnim ugovorom se između poslodavaca i zaposlenika uređuje pravo na topli obrok i regres, te njihova visina.

Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, objavljenim u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 52/16, izvršeno je usklađivanje visine naknada koja su uređene Općim kolektivnim ugovorom, odnosno visina naknade toplog obroka, regresa i prijevoza. Ostale naknade koje su predmet Pravilnika uređene su Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/16 i 50/16), Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12) i Uredbom o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16).

U skladu s Općim kolektivnim ugovorom, koji je stupio na snagu 23. 6. 2016., Federalno ministarstvo finansija izvršilo je usklađivanje Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim je uređeno da iznos do 1% naknade na ime toplog obroka i 50% naknade na ime regresa za godišnji odmor predstavljaju iznose neoporezive naknade. Usklađivanje Pravilnika s Općim kolektivnim ugovorom je neophodno zbog pravne konzistentnosti propisa u primjeni.

Pored navedenog, želimo jasno naglasiti kako su neutemeljeni navodi da su izmjene Pravilnika suprotne odlukama Ustavnog suda FBiH jer odluke koje se odnose na Zakon o državnoj službi FBiH nisu do danas objavljene u Službenim novinama FBiH, iako postoje određene informacije u medijima. Kada se odluke Ustavnog suda objave, izvršit će se pravovremeno prilagođavanje Pravilnika ukoliko bude potrebno.

Na kraju želimo istaknuti kako je Reformskom agendom planirano smanjenje opterećenja na rad na način da se uvede oporezivanje svih naknada, odnosno proširenje porezne osnovice uz smanjenje doprinosa na plaću, što će u konačnici rezultirati stvaranjem boljeg poslovnog okruženja, saopšteno je iz Ministarstva.