Federalna vlada utvrdila listu korisnika i raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

0

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 493.292,16 KM uplaćenih u Proračun FBiH u 2020. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 251.392,16 KM je raspodijeljeno za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja kulture, a 241.900 KM za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Korisnici, njih ukupno 168 u obje oblasti, odabrani su na temelju procedure po raspisanom javnom natječaju i s njima će Federalno ministarstvo kulture i sporta najkasnije u roku od 30 dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.

Ovo ministarstvo će, najkasnije do 1.3.2022. godine, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.