Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Federalna uprava policije potpisali Memorandum o saradnji

0

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom saopćila je da su vršilac dužnosti direktora ove agencije Emir Bašić i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić potpisali su danas Memorandum o saradnji.

Kako je saopćeno iz Agencije, riječ je o nastavku aktivnosti u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa financijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i uspostavljanje efikasnije međusobne saradnje iz drugih zakonom utvrđenih nadležnosti Agencije i Uprave policije.

Iz Federalne agencije ističu da ovaj Memorandum, osim stručnih edukacija, podrazumjeva i saradnju agencija u vršenju analiza pravnog okvira i drugih pitanja za provođenja zakona i propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Jedna od stavki Memoranduma odnosi se na razmjenu podataka u svrhu sačinjavanja procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela, kao i razmjenu drugih informacija i podataka o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

– Potpisivanje ovog dokumenta uoči 9. decembra – Svjetskog dana borbe protiv korupcije u skladu je sa Peer Review preporukama u sklopu evropskih integracija Bosne i Hercegovine kojima se preporučuje jačanje saradnje između agencija za provedbu zakona i tužilaštava, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou u okviru jačanja prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma – kazao je Bašić.

Potpisivanjem Memoranduma formalizuje se institucionalna saradnja između dvije agencije i zajedničko opredjeljenje za nastavak jačanja kapaciteta u oblasti primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.