Federaciji 41 posto manje novca s jedinstvenog računa

0

U maju 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren je u iznosu od približno 139,2 miliona KM, te je u poređenju s naplatom u istom mjesecu 2019. godine bio manji za 41,1 posto, odnosno za 97,3 miliona KM.

Ovo je, uz ostalo, navedeno u pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa za protekli mjesec u FBiH, usvojen na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

U usporedbi s aprilom 2020. godine, pad je iznosio 8,32 posto ili 31,3 miliona KM.

Od ukupnog iznosa, budžetu Federacije BiH pripalo je 50,4 miliona KM što je u odnosu na godinu ranije manje za 35,2 miliona KM.

Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 71,3 miliona KM i manji je 49,8 miliona KM.

Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su 11,7 miliona KM, što je za 8,2 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Dio prihoda od indirektnih poreza namijenjenih upraviteljima cesta iznosio je 5,4 miliona KM s padom od 8.000.000 KM.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza sagledamo na nivou kumulativa za prvih pet mjeseci 2020. godine, negativi trend iz maja dodatno je uticao na slabljenje ukupnog ostvarenja od početka godine, čime je on u iznosu milijardu i 32 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine manji za deset posto ili za 114,7 miliona KM.