Federacija uzima kredit od 55 miliona KM za podršku zapošljavanju

0

Vlada FBiH na posljednjoj sjednici podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), a putem Svjetske banke u iznosu od 32.200.000 dolara ili oko 55 miliona KM, budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je za “Avaz” da se radi o novom projektu koji je u potpunosti odvojen od prethodnog projekta Vlade FBiH za zapošljavanje, a za koji je izdvojeno 50 miliona KM.

Drljača je, također, dodao da je od 2016. do 2020. godine predviđeno da će putem ovog kredita biti zaposleno oko 33.000 ljudi, prvenstveno iz kategorije mladih i teško zapošljivih.

– Radi se o projektu u kojem se prvi put koristi „hibridni kredit” koji podrazumijeva da Vlada FBiH izdvaja svoja sredstva, a kada se ostvari kvota zaposlenih, dobit će kreditna sredstva koja nisu komercijalnog karaktera i dobivena su po veoma povoljnim uslovima – pojasnio je Drljača.

Veliki iznos sredstava

Dodao je da je ovo veoma bitan projekt, jer je u pitanju veliki iznos sredstava, te je predviđeno da 95 posto sredstava mora biti iskorišteno isključivo u svrhu zapošljavanja.

– Prema Reformskoj agendi, aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja zauzimaju vrh na listi prioriteta. Projekt podrške zapošljavanja od 2016. do 2020. godina ima konkretna dva cilja, a to je povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru putem različitih programa za različite kategorije te unapređivanje usluga posredovanja u zapošljavanju, a koje pružaju službe za zapošljavanje – naglasio je Drljača.

On je kazao da će ovaj projekt direktno provoditi Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji s kantonalnim službama, dok će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vršiti nadzor.

– Kao resorno ministarstvo uključeni smo u ovaj projekt tek od maja ove godine, ali u tom periodu uspjeli smo otkloniti određene nejasnoće. Ako ne dođe do predviđenog zapošljavanja, sredstva iz kredita neće se moći u potpunosti povući, a ova vrsta kredita prvi put se implementira u BiH. Zbog proceduralnih stvari, ovaj projekt, nažalost, neće moći početi prije Nove godine, a u punom kapacitetu bit će implementiran od sljedeće godine – zaključio je Drljača.