Federacija obnavlja terminal u Bihaću

0

Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za terminal tečnih naftnih derivata Bihać u Ribiću.

U toku je rok za davanje primjedbi i sugestija na ovaj dokument.

Kontinentalni terminal Bihać, koji je predmet razmatranja u ovom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole, nalazi se u bihaćkom naselju Ribić.

U sklopu terminala nalazi se skladište naftnih rezervi tekućih goriva. Ukupna zapremina rezervoarskog prostora je 18.300 m3

S obzirom da terminal nije u funkciji više 10 godina, sve postojeće rezervoare i prateće objekte je potrebno rekonstruisati prema Glavnom projektu, dograditi tri nova objekta, izvršiti sva potrebna ispitivanja, ugraditi mjerno-sigurnosnu opremu u skladu sa važećim propisima i BAT-ovima, te isto dovesti u funkcionalno stanje.

O terminalima

Terminal naftnih derivata Bihać izgrađen na osnovu projektne dokumentacije, urađene 1977/78. god. od strane projektne kuće Unioninvest Sarajevo. Pušten je u pogon 1979. godine.

Privredno društvo (PD) „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, kao njegov vlasnik, osnovano je Odlukom Vlade FBIH 2003. godine.

Terminali Federacije ušli su u posjed svih terminala na temelju Sporazuma između Vlade FBiH, Konzorcija INA-MOL i PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo iz 2012. i tek tada su se stekli uvjeti za rješavanje pitanja njihove obnove i stavljanja u funkciju.

D. Sinanović