Javni prihodi za 4,75 posto veći nego u godini prije pandemije

0

Porezna uprava Federacije BiH je saopćila da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2021. godine uplatili 4.568.427.976 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 336.921.639 KM, ili za 7,96 posto, a u odnosu na period januar – oktobar 2019. godine više za 207.024.517 KM, ili 4,75 posto.

U strukturi javnih prihoda za period januar – oktobar 2021. godine su, između ostalih, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih osoba naplaćeni u iznosu od 380.129.703 KM, a porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit u iznosu od 317.857.415 KM.

Naplaćeno je i 61.061.997 KM poreza na promet nepokretnosti i prava, te 32.016.216 KM poreza na imovinu, nasljeđe i poklon.

Zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu od 517.954 KM, takse i naknade u iznosu od 564.370.503 KM, novčane kazne u iznosu od 37.302.301 KM, članarine u iznosu 6.206.404 KM, te ostali javni prihodi u iznosu 3.650.283 KM.

U periodu januar – oktobar 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.164.563.207 KM. Od toga doprinosi za PIO iznose 1.773.757.514 KM, za zdravstveno osiguranje 1.245.563.480 KM, a za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 145.242.213 KM. 

PUFBiH saopćava i da je broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 31.10.2021. godine iznosio je 531.249, što je više za 253 u odnosu na podatak od 30.9.2021. godine.

Prema službenim podacima, na dan 31.10.2021. godine na području Federacije BiH je bilo instaliranih 88.770 fiskalnih uređaja, putem kojih je u oktobru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.141.322.627,23 KM. U odnosu na isti datum 2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.618, a evidentirani promet u mjesecu oktobru 2021. godine je veći u odnosu na oktobar 2020. godine za 138.342.315,03 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.