FBiH: Usvojen Zakon o porezu na dobit

0

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su danas novi Zakon o porezu na dobit koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sistema Federacije BiH.

Zakon koji je usvojen sa 33 glasa “za”, dva uzdržana i devet protiv reguliše određivanje metodologije obračuna poreza, definisanje obveznika ovog poreskog oblika, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje poreza na dobit u FBiH.

Federalni ministar finansija Jelka Milićević istakla je u obraćanju delegatima da je tekst Zakona urađen u saradnji i u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda s ciljem proširenja poreske osnovice, smanjenja poreski priznatih troškova i odbitaka ograničenjem priznavanja rashoda u poreske svrhe.

Tokom osme redovne sjednice Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je po skraćenom postupku i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog zakona o komasaciji, koji je odobren radi stvaranja pravnog okvira za grupisanje zemljišta, odnosno stvaranja većih i pravilnijih parcela s ciljem ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja.