FBiH mora isplatiti 32, 4 miliona KM duga po presudama

0

Obaveze Federacije po osnovu sudskih presuda i izvršnih rješenja, kao i povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda na jedinstveni račun trezora do kraja 2015. iznosile su oko 37,9 miliona KM.

Od tog iznosa se oko 32,4 miliona KM odnosi na obaveze po sudskim presudama i izvršnim rješenjima, a oko 5, 4 miliona KM otpada na povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda.

Prema nalazima Ureda za reviziju javnih insitucija Federacije  najznačajniji iznos obaveza (oko 47 posto) koje Federalno ministarstvo finansija mora isplatiti čine obaveze po sudskim presudama i izvršnim rješenjima po osnovu plata i naknada zaposlenih u iznosu od 15.311.957 KM i odnose se na glavnicu bez sudskih troškova i zateznih kamata.

Ostale obaveze (17.172.960 KM) iskazane su sa sudskim troškovima i najvećim dijelom se odnose na: sve vrste troškova, bez naznake na koje obaveze se odnose i po kom osnovu (3.543.546 KM), civilne invalidnine (2.827.613 KM), obveze po osnovu materijalne i nematerijalne štete (2.577.109 KM), te potraživanja iz radnog odnosa koja najvećim dijelom čine potraživanja uposlenih u prijašnjem Federalnom ministarstvu odbrane FBiH (2.127.871 KM).

U Izvještaju je također navedeno da su obveze po osnovu plata i naknada zaposlenih u iznosu od 18.189.007 KM, u skladnu sa Instrukcijom od 28.12.2015. godine, proslijeđene konkretnim federalnim budžetskim korisnicima, na nadležnost i dalje postupanje.

Revizori također navode da Federalno ministarstvo finansija nije prikazalo ove iznose u svom finansijskom izvještaju te da je to potrebno uraditi u cilju fer i istinitog iskazivanja stanja obaveza u finansijskim izvještajima.