FBiH kupuje letjelicu za gašenje požara, u budžetu 30 miliona KM

0

Federalna vlada je usvojila prvi izvještaj o radu Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju i finansiranje i druga pitanja dd značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Vlada je Federalnu upravu civilne zaštite zadužila da, u roku od sedam dana, pripremi i dostavi  joj prijedlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Radne grupe, kojim će rok  za izradu Elaborata biti produžen za 90 dana.

Kako je danas zaključeno, u Budžetu FBiH za 2022. godinu za realizaciju prve faze nabavke letjelica (aviona i helikoptera) za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja, osigurati 30.000.000 KM.