FBiH dobila Program javnih investicija 2021-2023.

0

Vlada BiH je donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih.  Ukupna vrijednost svih projekata je 15.365,59 miliona KM, od čega se 7.383,12 miliona KM odnosi na kandidirane projekte; 6.608,50 miliona KM na projekte čija je provedba u toku i 1.373,97 miliona KM na odobrene projekte.

PJI sadrži podatke o projektima grupiranim po sektorima. Za svaki projekt su navedeni podnositelj prijedloga projekata, izvor i način finansiranja u trogodišnjem razdoblju, kao i lokacija na kojoj se investicija realizira.

Od 6.608,50 miliona KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u implementaciji, u periodu 2021-2023. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.882,04 miliona KM, od čega u 2021. godini 1.321,57 miliona KM. U 2022. je planirano ulaganje od 734,48 miliona KM i u 2023. godini 825,99 miliona KM.

Od ukupno planiranih 1.321,57 miliona KM u 2021. godini, najviše sredstava je planirano iz ino kredita 861,33 miliona KM.

Planirano domaće financiranje u ovom periodu (2021-2023.) iznosi 700 miliona KM, od čega u 2021. godini 367,83 miliona KM, i to iz proračunskih sredstava 108,12 miliona KM i259,71 miliona KM vlastitim financiranjem javnih kompanija.

Najviše ulaganja u 2021. godini planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 miliona KM) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 miliona KM).