Farmaceuti: Od dizajna lijekova do uspješnog tretmana bolesti

0

Kao najdostupniji zdravstveni radnici, oko 4.700 magistara farmacije u bolnicama i apotekama širom BiH predstavlja nezamjenjivu kariku u osiguranju pravilne i racionalne upotrebe lijekova i drugih medicinskih sredstava. Više od 1.250 učesnika V Kongresa magistara farmacije BiH održanog u Sarajevu potvrdilo je važnost uloge farmaceuta u procesu od dizajna lijekova do uspješnog tretmana bolesti.

 Ponekad se zaboravi da su magistri farmacije ustvari zdravstveni radnici i jedini neizostavni dio zdravstvenog sustava kad se riječ o lijekovima – od dizajna lijeka do uspješnog tretmana bolesti – ističe prim. mr. ph. Marin Crnogorac, predsjednik Komore magistara farmacije Federacije BiH.

Farmaceuti nisu samo stručnjaci koji dijele lijekove već ključni faktor u istraživanju i razvoju novih lijekova i terapija i osiguravanju zdravlja i kvalitete života pacijenata.

Ta važna uloga farmaceuta je bila u fokusu javnosti u vrijeme pandemije COVID-19, kad su svi s nestrpljenjem iščekivali razvoj vakcine. Nakon toga, jednako važnu ulogu smo imali i u distribuciji vakcina i lijekova, kao i u obuci zdravstvenih radnika za pravilnu primjenu. Ne zaboravljamo da smo ujedno bili i najdostupniji zdravstveni radnici, kojima su se pacijenti mogli obratiti na našim radnim mjestima – objašnjava Crnogorac.

Prim. mr. ph. Marin Crnogorac

Nadalje, farmaceuti osiguravaju pacijentu pristup potrebnim lijekovima i informaciju o pravilnoj upotrebi lijeka. – Naša uloga ne završava dijeljenjem lijeka. Farmaceut je osoba od koje se s povjerenjem traži i dobije savjet o pravilnoj primjeni lijeka, o načinima održavanja zdravlja i prevenciji bolesti – dodaje Crnogorac.

Dodatno, praćenjem pacijenta tokom terapije farmaceuti igraju aktivnu ulogu u identifikaciji i rješavanju potencijalnih problema, uključujući neželjene efekte ili interakcije lijekova.

– Porukama sa ovog skupa željeli smo još jednom potvrditi važnost uloge farmaceuta u zdravstvenom sustavu i naglasiti potrebu za daljnjim poštovanjem i valorizacijom našeg doprinosa – zaključio je Crnogorac.

Kongres je upriličen u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH, Farmaceutskog društva i Farmaceutske komore Republike Srpske.