Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata

0

Unija za održivi povratak i kompanija Perfect export bilje danas su u Sarajevu potpisali Protokol o saradnji koji daje mogućnost uključivanja velikog broja kooperanata u organiziran i siguran otkup smilja, kadulje, ruzmarina, lovora, kleke i drugih proizvoda.

Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić izjavla je da su prethodno na području Čapljine, Berkovića i Stoca organizirali grupu povratnika i raseljenih osoba koji su uz pomoć Agromediteranskog fakulteta iz Mostara obučeni za proizvodnju bilja za fabriku u Ljubinju, te se nada da će se saradnja proširiti na kooperante širom Hercegovine.

Pojasnila je da će kooperanti u početku od fabrike dobiti plastenike i materijal za započinjanje proizvodnje, jer nemaju vlastitog novca da investiraju. Očekivanja su da će se uključiti više od 1.000 kooperanata.

Dekan Agromediteranskog fakulteta Ahmet Džubur rekao je da će Fakultet i u narednom periodu podržavati projekt, kroz daljnju edukaciju, analizu zemljišta, te davanjem konkretnih uputa za realizaciju projekata.

Naveo je da je fokus projekta na proizvodnji sadnica i podizanju plantažnih nasada smilja, te destitliranju, a poseban značaj ima revitalizacija kamenjara, odnosno rekultivacija zemljišta upotrebom teških mašina.

Vlasnik firme Perfect export bilje Arsenije Ivanović istakao je da je njihova osnovna djelatnost uzgoj sadnica, plantažiranje, sakupljanje i otkup ljekovitog i aromatičnog bilja, a da je riječ o visokokvlitetnim organskim proizvodima koji imaju zagarantovan plasman na zapadno tržište.

Dodao je da fabrika ima kapacitet za proizvodnju do 40 litara eteričnog ulja dnevno, u zavisnosti od vrste bilja, a planiraju proširenje pogona za odvajanje lista od grančice.