Evo koliko su banke u FBiH zaradile ove godine

0

Banke u Federaciji BiH za prvih devet mjeseci ove godine ostvarile su pozitivan finansijski rezultat (odnosno čistu zaradu) u iznosu od 246,7 miliona KM. To je 15,1 milion KM ili 6,5% više u odnosu na isti period prethodne godine, piše BiznisInfo na osnovu novih podataka Agencije za bankarstvo FBiH.

Najviše novca je zaradila UniCredit banka i to 87 miliona maraka. Jedini gubitaš je Ziraatbank sa minusom većim od 13 miliona maraka, a sve ostale banke su poslovale pozitivno. U FBiH posluje 15 komercijalnih banaka.

Krediti su zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 866 miliona KM ili 7%, tako da su na kraju septembra iznosili 14 milijardi KM.

U trećem kvartalu 2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i nebankarskih institucija.

Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i u sektoru stanovništva, dok je kreditiranje u drugim sektorima ostalo na istom nivou u odnosu na kraj 2017. godine.

Krediti odobreni privredi ostvarili su rast od 441 milion KM ili 6%, tako da na dan 30.09.2018. godine iznose 7,3 milijarde KM, s učešćem u ukupnim kreditima od 51,7%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 425 miliona KM ili 7%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,3% i na dan 30.09.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Učešće NPL-ova (nenaplativih kredita) je smanjeno sa 9,7% na 9,2%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire u trećem kvartalu 2018. godine iznose 1,2 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,7%.

Depoziti su dostigli iznos od 17 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,2 milijarde KM ili 8% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 78,9% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 371 milion KM ili 4% i iznose su 8,6 milijardi KM.

Ukupni kapital na dan 30.09.2018. godine iznosi 3 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.