Evo kako izgleda novi hotel na Igmanu

0

Radovi na izgradnji hotela O3 na Igmanu se bliže kraju. Smješten je na mjestu bivšeg devastiranog objekta hotela Ferijalnog saveza BIH koji je za vrijeme XIV Zimskih olimpijskih igara služio kao startno ciljna kuća.

Na ostacima u ratu devastiranog objekta, izgrađen je novi sa povećanim kapacitetima. Radovi na fasadi su završeni. Fasada objekta je termo-fasada, sa završnom obradom od kamena, drveta, kompaktnih ploča i maltera.

Prilaz objektu je sa postojeće saobraćajnice. Glavni ulaz u objekat je nepromijenjen, objavio je Sarajevo Construction.

Objekat čine tri piramidalna smičuća dijela unutar kojih je u središnjem dijelu postavljeno vertikalno komunikaciono jezgro koga čine lift i trokrako stepenište.

Detalji o dijelovima objekta

Dograđeni dijelovi su kubične forme na suprotnim krajevima objekta. Oslanjaju se na postojeće komunikacije u objektu, a dva požarna stepeništa se smještaju unutar dograđenih dijelova.

Organizacija prostora u objektu je zadržana većim dijelom. Dograđeni dijelovi su prostori sa smještajnim jedinicama na spratovima, dok su u prizemlju prostori sale za konferencije i restorana, a u suterenu su prostori za fitness, spa i wellness.

Oblikovno objekat zadržava postojeću formu. Izmjena je u obradi etaže sprata preko koje se produžava krovna ravan. Dobiveni prostor se koristi za proširenje soba i formiranje lođa, a vizuelno objekat dobiva veću vrijednost boljim stapanjem sa terenom.

Dograđeni kubusi, iako formom ne prate postojeći objekat, obradom fasade a to su drvene obloge koje se ponavljaju i na postojećem dijelu objekta, kompoziciono daju sklad objektu.