Evo kad Hrvatska i Bugarska prelaze na euro

0

Rejting agencija “Fitch” ocijenila je da je malo vjerovatno da se Bugarska i Hrvatska pridruže zoni eura prije 2024. godine.

“Fitch” je ocijeno da je prijem Bugarske u Mehanizam deviznih kurseva (ERM II) koji predstavlja “čekaonicu za euro” pozitivan korak za kreditni rejting zemlje, ali da nikakva trenutna korist ne postoji zbog rizika koji sa sobom nosi pandemija korona virusa, piše B92.

Bugarska je, kao i Hrvatska u ERM II uključena 13. jula ove godine.

Najranije kada bi Hrvatska i Bugarska mogle ući u zonu eura je 2023. godina, nakon bar dvije godine provedene u “čekaonici”.

Međutim “Fitch” je za obje zemlje ocijenio da je malo vjerovatno da do toga dođe prije 2024. godine. Uprkos tome što je postojao rizik da se uključivanje dvije zemlje u ERM II odloži zbog posljedica koronavirusa, do toga nije došlo.

Međutim, ostalo je nejasno kada će Hrvatska i Bugarska ispuniti konvergencijske kriterijume.

Djelimično je to i zbog toga što su pandemija i ograničenja koja je donijela sa sobom oslabili makroekonomske izglede.