Eurostat: Najviše troše domaćinstva u Danskoj, najmanje u Bugarskoj i Rumuniji

0

Najviši izdaci domaćinstava za potrošnju u EU u 2023. zabilježeni su u Danskoj, gdje su bili 143 posto od prosjeka EU, a najniži u Bugarskoj i Rumuniji, objavio je u četvrtak Eurostat.

Najveći troškovi domaćinstava su zatim bili u Irskoj 142 posto i Luksemburgu 135 posto. Najniži troškovi domaćinstva zabilježeni su u Bugarskoj i Rumuniji, po 60 posto u odnosu na prosjek EU i u Poljskoj 66 posto.

Najveći jaz u cijenama je zabilježen kod alkohola i duhana. U 2023. godini, nivo cijena alkohola i duhana bio je 3,2 puta veći u Irskoj, gdje je bio najskuplji, nego u Bugarskoj gde je bio najjeftiniji.

Najniži nivoi cijena alkohola i duhana zabilježeni su u Bugarskoj (66 posto proseka EU), Poljskoj 77 posto i Rumuniji 85 posto.

Velika varijacija u cijeni

U međuvremenu, najviši nivoi su zabilježeni u Irskoj 211 posto, Finskoj 170 posto i Danskoj 133 posto. Ova velika varijacija u cijeni je uglavnom posljedica razlika u oporezivanju ovih proizvoda, navodi Eurostat.

Restorani i hoteli zauzeli su drugo mjesto po razlici u nivou cijena, sa najnižim nivoima cijena registrovanim u Bugarskoj (52 posto proseka EU), Rumuniji (65 posto) i Mađarskoj (72 posto), a najvišim u Danskoj (152 posto), Finskoj (129 posto) i Irskoj (128 posto).

Odjeća je zauzela treće mjesto po varijaciji nivoa cijena, sa najjeftinijim cijenama odjeće u Španiji (81 posto), Bugarskoj (82 posto) i Mađarskoj (88 posto), dok su najskuplje bile u Danskoj (131 posto), Češkoj (126 posto) i Estoniji (118 posto).

Dispariteti su takođe zabilježeni za hranu i bezalkoholna pića, koja varira od 74 posto prosjeka EU u Rumuniji do 119 posto u Luksemburgu, opremu za lični transport koja varira od 90 posto u Slovačkoj do 129 posto u Danskoj i potrošačku elektroniku (sa 92 posto u Italiji na 113 posto u Francuskoj).

Tanjug