Euro 4 minimalan standard za uvoz automobila u BiH

0

Vijeće ministara BiH odlučilo je da od 1. aprila u Bosnu i Hercegovinu mogu biti uvezena samo ona vozila koja ispunjavaju Euro 4 standard.

Proizvodnja ovih vozila počela je još 2002. godine, međutim tek od 1. januara 2006. godine uvedena je obaveza za sve evropske proizvođače da moraju ispuniti Euro 4 standard.

“Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za nova i polovna vozila koja se uvoze u BiH već je spremna i već sljedeće sedmice biće poslana na objavljivanje u službene novine”, rekli su u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

U ovom ministarstvu kažu da se nova odluka o minimalnom Euro 4 standardu neophodnom za uvoz neće primjenjivati na vozila koja su na teritoriju BiH došla ili je njihova narudžba izvršena prije 1. aprila ove godine.

“Uvođenjem standarda Eko 4 prilikom uvoza automobila u BiH uskladiće se najniži tehnički zahtjevi vozila s evropskim normama u ovoj oblasti te smanjiti zagađenje okoliša i opasnosti po zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini”, saopšteno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.