Ekonomski rast u prošloj godini značajnih 3,3 odsto

0

BiH je u prošloj godini zabilježila ekonomski rast od 3,3 odsto, što je na nivou regionalnog prosjeka, a više od rasta ostvarenog u EU u prethodnoj godini.

“I ostali makroekonomski pokazatelji, poput stope zaposlenosti i izvoza /povećanje od 8,8 odsto u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu/, imaju pozitivan trend, konstatovano je tokom dvodnevnog 3. sastanka Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku između BiH i EU, koji je danas završen u Mostaru.

Iz Direkcije za evropske integracije /DEI/ BiH saopšteno je da tržište rada i dalje bilježi odliv kvalifikovanih radnika, najviše medicinske struke i njegovatelja, ali i pokušaje poslodavaca u BiH da povećanjem plate i prijavljenog iznosa primanja stimulišu radnike na ostanak u BiH.

Rečeno je, takođe, da je sve veći broj aktivnosti i novih radnih mjesta u BiH u vezi sa turizmom i srodnim uslužnim djelatnostima.

Predstavnici EU i BiH razmijenili su informacije u vezi sa primjenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblastima koje Pododbor tretira, kao i podatke o makroekonomiji, javnim finansijama, saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, tržištu kapitala i statistici.

Na sastanku je rečeno i da su izvršenja budžeta na svim nivoima u skladu sa planovima, a Evropska komisija pozdravila je rast naplate indirektnih poreza u BiH i napredak ostvaren u domenu interne revizije.

Među aktivnostima koje BiH treba realizovati su poboljšanje kvaliteta godišnjeg plana ekonomskih reformi, bolje privlačenje stranih investicija, koje su sada uglavnom ograničene na reinvestiranje ostvarene dobiti, usklađivanje zakonodavstva BiH sa evropskom pravnom stečevinom u oblasti tržišta kapitala, kao i usklađivanje enitetskih procedura registracije preduzeća.

Navedeno je da najvažniji izazovi za BiH ostaju velika nezaposlenost, fragmentirano tržište i nizak nivo direktnih stranih investicija.

Eksperti smatraju da BiH treba da poboljša poslovno okruženje i kreira jedinstven ekonomski prostor.

“U domenu finansijske stabilnosti, potrebno je izmijeniti propise o osiguranja depozita. U pogledu statistike, BiH treba unaprijediti cjelokupni statitički sistem i preduzeti aktivnosti na popisu stanovništva i poljoprivrednom popisu”, piše u saopštenju DEI-ja.

Pododbor za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegove provedbe, a čine ga predstavnici Evropske komisije i nadležnih institucija iz BiH.

Srna