Ekonomski rast BiH u 2015. tri posto

0

BiH je u prošloj godini zabilježila ekonomski rast od približno tri posto, navodi se u Godišnjem izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje o ekonomskim trendovima u BiH za 2015.

Registrovano je povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6 posto, a ostvareni rast bio je praćen i povećanjem broja zaposlenih u ovoj grani od 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Industrijski rast ostvaren je najviše zahvaljujući povećanju proizvodnje u okviru prerađivačke industrije koja ima visok stepen izvozne orijentacije.

Prosječan broj zaposlenih u BiH se nastavio uvećavati i iznosio je 713.690, a nezaposlenih se nastavio smanjivati i manji je za 1,4 posto u odnosu na 2014. godinu te je iznosio 541.800.

BiH je u prošloj godini ostvarila ukupni robni izvoz od 8,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je realni rast usljed smanjenja izvoznih cijena bio nešto viši i iznosio je oko 3,8 posto. Tokom 2015. ukupni bh. uvoz roba iznosio je 15,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno smanjenje od 2,1 posto. Vanjskotrgovinski robni deficit u 2015. iznosio je oko 6,9 milijardi KM. Direktna strana ulaganja u 2015. iznosila su 473,15 miliona KM, što je manje za 34,8 posto.