Efendić: U BiH prepoznati potencijali za razvoj islamskog bankarstva

0

Na međunarodnoj konferenciji  u Sarajevu o islamskom bankarstvu i finansijama, najavljenoj kao jedan od najznačajnijih događaja iz islamskog bankarstva u svijetu, prepoznati su potencijali u Bosni i Hercegovini za ovaj vid bankarstva, rekao je po završetku tog skupa za Fenu profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Velid Efendić.

Na skupu čiji je jedan od ciljeva bio ukazati na superviziju, regulaciju i rizike u islamskom bankarstvu, nekoliko autora su u prezentiranim radovima danas naveli kao neminovnost da islamske banke unaprijede modele upravljanja rizicima da bi zaštitile njihova ulaganja, a da regulatori odgovore adekvatnim propisima.

Konferencija je održana jučer i danas u prisustvu učesnika iz 15 zemalja s više kontinenata, stručnjaka u sektoru islamske ekonomije i finansija.

Po riječima profesora na Ekonomskom fakultetu sarajevskog univerziteta Fikreta Hodžića, islamsko bankarstvo pretrpjelo je najmanje štete u vrijeme finansijske krize u svijetu 2007 – 2008. godine poslujući bez kamata i s manje elemenata rizičnog ponašanja od konvencionalnog bankarstva. Hodžić se nada, rekao je, da će izmjenama zakonske regulative, islamsko bankaratsvo kao stabilan koncept dobiti više prostora i u Bosni i Hercegovini.

Dekan Ekonomskog fakulteta Kemal Kozarić podsjetio je da ta visokoškolska ustanova ima master program za islamsko bankarstvo kojim želi afirmirati ovaj način poslovanja. Kozarić dodaje da je islamsko bankarstvo ekonomsko pitanje i da nije namijenjeno samo ljudima islamske vjere.

U konceptu islamskog bankarstva, banka i klijent ulaze zajedno u projekte i zajedno snose rizike dok komercijalne banke prenose rizik na klijenta kao ‘slabiju stranu’ u međusobnom odnosu, naglasili su Kozarić i mnogi drugi učesnici konferencije.

Davud Ašraf iz Islamske razvojne banke, također, jedan od učesnika, naglašava da ta banka širi znanje u svijetu o islamskom bankarstvu. On dodaje da je najveći uzrok svjetske finansijske krize iz 2007 – 2008. bio u nekvalitetnoj podjeli rizika, a da islamske banke temelje poslovanje na moralnoj bazi, podjeli rizika. Bitno je i u formalni sistem bankarskog poslovanja unijeti te principe, rekao je.

Amer Bukvić, generalni direktor jedine islamske banke u BiH Bosna Bank Internationala (BBI) u Sarajevu, nada se da će u Bosni i Hercegovini i regionu ubuduće biti više banaka s proizvodima islamskog bankarstva. Ovaj vid poslovanja omogućava i veću konkurenciju na tržištu kapitala, što bi dovelo do kvalitetnijih uvjeta, kazao je Bukvić uz napomenu da su islamsko bankarstvo i islamske finansije u usponu bez obzira na krizu u svijetu.

Sarajevsku konferenciju organiziralo je Europsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije u saradnji s Islamic Developement Bankom, Centrom za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Islamskim institutom za razvoj i istraživanje.