Edina Hadžimurtezić: Na tržište BiH plasirali smo oko 17.000 beskamatnih mikrokredita

0

Edina Hadžimurtezić, diplomirana ekonomistica iz Sarajeva, od 2010. godine direktorica je Prve Islamske mikrokreditne fondacije. Sektor mikrokreditnih organizacija posljednjih godina bilježi rast poslovanja, a Edina i njene kolege naročito su ponosni na činjenicu da su na tržište BiH plasirali oko 17.000 beskamatnih mikrokredita, te građanima BiH omogućili da započnu vlastite biznise ili riješe životne probleme.

Sa Edinom smo razgovarali o poslovanju Prve Islamske mikrokreditne fondacije ali i njenom iskustvu na ovoj odgovornoj poziciji.

Šta je razlog stalnog rasta popularnosti mikrokreditnih organizacija među stanovništvom?

Sektor mikrokreditnih organizacija napravljen je sa ciljem da pomogne određenim kategorijama stanovništva i posljednjih godina doživio je procvat. Proces apliciranja i dobijanja kredita jednostavniji je nego kada su u pitanju banke. Danas je cijeli mikrokreditni sektor veoma uređen zahvaljujući Federalnoj Agenciji za bankarstvo, koja svojim čestim kontrolama vrši potpunu kontrolu nad sektorom.

Sa druge strane, često možemo čuti i primjedbe građana kako su kamate koje mikrokredite organizacije daju za svoje kredite izuzetno visoke te da se one na račun građana enormno bogate. Koji je Vaš komentar na ovakve tvrdnje?

Ne bih komentarisala kamatne stope kod drugih finansijskih institucija, jer to je tržište kao i svako drugo. Prva Islamska mikrokreditna fondacija radi po Islamskim principima bankarstva, te mi nemamo kamatne stope, već samo trošak obrade kredita. U mikrokreditnom sektoru smo najpovoljniji kako za kratkoročne, tako i za dugoročne kredite.

Da li ste zadovoljni stopom povrata kredita?

Naplata plasiranih kredita u našoj fondacijii je viša od 99%, te smo veoma zadovoljni.

Poslovna ste žena koja je na vrlo odgovornoj poziciji. Često se u javnosti čuju priče o ženskoj neravnopravnosti te o tome kako rad žena nije vrednovan jednako kao i njihovih muških kolega. Da li ste se nekad u svom poslu susreli sa ovim problemom ili ga osjetili na vlastitom primjeru?

Ja se lično nisam susrela sa neravnopravnošću kako na ovom poslu, tako ni na prijašnjim. Generalno smo postali društvo u kojem se žene svojim radom mogu izboriti da budu jednako poštovane kao i njihove muške kolege.

Šta je za Vas trenutno najveći poslovni izazov?

Trenutno sa kolegama radim na obezbjeđenju novih fondova kako bi se povećao portfolio fondacije, te bi fondacija bila u mogućnosti plasirati veći broj kredita.

Dosta putujete. Da li je to i najljepša strana posla koji radite?

Ja volim putovati i svako to putovanje koristi mom profesionalnom i ličnom razvoju. Naravno poslovna putovanja imaju za cilj promociju mikrokreditne fondacije koju predstavljam, kao i umrežavanje sa sličnim organizacijama, te udruženjima iz cijelog svijeta.

Moje posljednje putovanje je bilo sredinom marta 2016. godine kada sam u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku imala prezentaciju na temu kako je Prva Islamska mikrokreditna fondacija plasirala više od 8.000 beskamatnih mikrokredita ženama u BiH.

Ipak najljepši dio mog posla je zadovoljstvo mene i mojih kolega kada na terenu vidimo rezultate našeg rada, a to je da su naši klijentni započeli i razvili uspješan biznis, završili škole, renovirali kuće, itd…

Sjedište Ujedinjenih nacija, New York, mart 2016.

Sjedište Ujedinjenih nacija, New York, mart 2016.

Radite u organizaciji čiji je osnivač iz Engleske. Postoje li neke radne navike i principi koje ste svojili od kolega u inostranstvu i koje kod nas nisu dovoljno rasprostranjene?

Kolege iz Engleske veliki značaj daju ljudskim resursima. Moje mišljenje je da su uposlenici najveći kapital svake firme i samo onaj menadžer koji to razumije i primjenjuje dugoročno može uspješno voditi firmu.

Razgovarala: Bojana Šutvić