Ećo: Neki naši kupci u Evropskoj uniji već odustaju od narudžbi

0

Nekim zemljama Evropske unije prijeti recesija pa čak i u Njemačkoj, najjačoj ekonomiji u Evropi. Firme iz Bosne i Hercegovine najviše izvoze u EU i zemlje u okruženju i već se smanjuje izvoz naših roba. Ako dođe do recesije, bh. ekonomija zapala bi u tešku situciju, jer nisu osigurana nova tržišta.

Suad Ećo, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, zabrinut je jer već se osjeća smanjenje izvoza svih roba iz BiH.

Najviše nas zabrinjavaju najave otkazivanja ugovora i već neki naši kupci u Evropskoj uniji odustaju od narudžbi. Ukoliko Njemačka uđe u recesiju sigurno je da će i Bosna i Hercegovina imati velike poteškoće. Mi nemamo alternativna tržišta, jer smo godinama bazirani na EU i naše okruženje. Trebali bi se okrenuti novim tržištima, arapskom i američkom, iako mislim da smo već malo zakasnili da se pojavimo na nekim drugim tržištima. Zbog toga očekujem da će i BiH ući u recesiju, jer u drugom kvartalu ove godine sve će biti manje narudžbi. Trebat će nam pomoć države i Vanjskotrgovinske komore BiH – kazao je Ećo za Faktor.

Ekonomski analitičar Igor Gavran, smatra da za većinu proizvoda i tržišta nije neophodno bilo kakvo direktno učešće vlasti, već se sami izvoznici trebaju angažirati da istraže gdje imaju povoljne prilike i mogu biti konkurentni.

– Savjete i podršku u tom procesu prije svega trebaju tražiti od Vanjskotrgovinske komore BiH koju (skupo) plaćaju kroz članarinu i čija je osnovna obaveza upravo podrška izvoznicima. Ova podrška može biti u obliku savjeta i informacija o potencijalnim tržištima, organizacije učešća na relevantnim međunarodnim sajmovima i poslovnih susreta s potencijala partnerima… Uloga vlasti u može biti sufinansiranje ovih aktivnosti i pomoć putem diplomatsko konzularnih predstavništava – pojašnjava Gavran i dodaje:

– Aktivnija uloga vlasti je međutim potrebna kada je riječ o ispunjavanju nekih tehničkih standarda i dokazivanju usklađenosti za određene proizvode i oblike proizvodnje. Naprimjer kada inspekcije iz države uvoznice posjećuju preduzeća u BiH i domaće institucije da se uvjere da proizvodi ispunjavaju uvjete za plasman na njihovo tržište. Ovo je najčešće u proizvodnji hrane animalnog porijekla i tada nadležne domaće vlasti naravno moraju s jedne strane pomoći domaćim proizvođacima u ispunjavanju uvjeta, a s druge svojim partnerima iz zemlje uvoznice dokazati i svoju i njihovu usklađenost sa zahtjevima. A ako se procijeni da su ključna prepreka izvozu na određena tržišta carinske stope i da je interes BiH toliki da je opravdano razmotriti i preferencijalnu ili slobodnu trgovinu sa tom državom, onda bi bi se u pregovore trebalo uključiti državno ministarstvo vanjske trgovine.

Ali ne treba se olako zalijetati u ovim smjeru jer se međunarodni ugovori o slobodnoj ili preferencijalnoj trgovini zaključju samo kada postoji ozbiljan interes, a ne zahtjev jedne firme da nešto malo izveze kao sto je kod nas često slučaj, nastavlja naš sagovornik i predlaže:

– Takvi pregovori su kompleksni i moraju zadovoljiti obje strane. Dakle, podrazumijevaju i naše ustupke koji mogu štetiti drugim kompanijama. Možda i neke institucije iz oblasti financijskih tržišta i platnog prometa mogu pomoći da se pronađu alternativni aranžmani. Ukratko, za isto od tržišta i proizvoda, različita je i uloga vlasti, ali mislim da je u svakom slučaju uvijek neizostavna uloga samih privrednika i Vanjskotrgovinske komore BiH. A Komora bi opet trebala uključiti sve one institucije čija dodatna podrška bude potrebna.