EBRD je jedan od ključnih dioničara u ProCredit Holdingu

0

ProCredit Holding AG & Co. KGaA su objavili završetak promjene u sastavu osnovne baze dioničara koje je najavljeno 17. marta 2023. Naime, preuzimanjem dionica Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u ProCredit Holding AG & Co. KGaA i ProCredit General Partner AG, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je postala jedan od ključnih dioničara.

Prema uslovima dva ugovora o kupoprodaji dionica, EBRD je stekla 9,9% dionica IFC-a u ProCredit General Partner AG, jedinom generalnom partneru ProCredit Holdinga, kao i preostalih 5,06% dionica IFC-a komanditnog partnera u ProCredit Holdingu. EBRD tako zamjenjuje IFC kao osnovnog akcionara ProCredit Holdinga i sada drži 8,7% dioničkog kapitala grupacije. Pored EBRD-a, osnovnu bazu dioničara grupe čine Zeitinger Invest, Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ), DOEN Participatis i ProCredit Staff Invest.

Ulazak EBRD u osnovnu bazu dioničara dodatno jača ukupni poslovni fokus grupacije, a posebno njenu posvećenost odgovornom pružanju bankarskih usluga malim i srednjim preduzećima sa naglaskom na jugoistočnu i istočnu Evropu.

Hubert Spechtenhauser, predsjednik Upravnog odbora ProCredit General Partner AG, komentirao je ovu uspješnu transakciju: „Vrlo smo zadovoljni što sada možemo i zvanično pozdraviti EBRD kao jednog od naših najvažnijih partnera u krugu ključnih dioničara i strateških investitora. Ranije smo već zajedno radili na podršci malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Sada smo ujedinjeni u misiji pozitivnog ekonomskog i socijalnog utjecaja na zemlje u našim područjima djelovanja. U isto vrijeme, željeli bismo dodatno proširiti naše inicijative za zajedničku borbu protiv klimatskih promjena u cilju postizanja ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma. Želimo se izričito zahvaliti IFC-u na neprocjenjivoj podršci u ovom procesu. Kao osnovni dioničar, IFC je igrao vitalnu ulogu u razvoju grupe od samog početka.”