EBRD i EU: 24 miliona eura za mala i srednja preduzeća u BiH

0

Evropska unija (EU) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreću novi program podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini, prenosi Patria.

EBRD će obezbijediti sredstva u iznosu od 20 miliona eura putem lokalnih partnerskih banaka, a sredstva Evropske unije u iznosu od 4 miliona eura će se koristiti za financiranje poticaja i transfera know-how malim i srednjim preduzećima koja budu uključena u “Program podrške malim i srednjim preduzećima u BiH”.

Postizanje napretka u usvajanju pravne stečevine EU (acquis) će uključivati dalekosežne regulatorne promjene. Lokalna preduzeća će morati izvršiti značajne investicije i prilagođavanja svog poslovanja u ovom procesu. Ovaj novi program je pripremljen sa ciljem da podrži taj napredak i da motivira mala i srednja preduzeća da se aktivno suočavaju sa ovim izazovima. Program će pomoći u prevazilaženju raznih prepreka, modernizaciji proizvodnih kapaciteta i usklađivanju sa EU direktivama u oblasti zaštite okoline, sigurnosti radnika na radu kao i kvaliteta i sigurnosti proizvoda.

Ian Brown, Direktor EBRD ureda u Sarajevu je rekao: “Veoma smo ponosni zbog ovog važnog novog okvirnog programa koji će nam omogućiti da rješavamo ključne probleme sa kojima se suočavaju lokalna preduzeća na ciljan i fokusiran način. Pružanjem naše financijske podrške putem lokalnih partnerskih banaka mi također dajemo doprinos jačanju financijskog sektora u zemlji. Ovaj projekt pokazuje šta EU i EBRD mogu zajedno uraditi i on će postaviti standarde za lako dostupnu podršku u oblastima gdje je ona najpotrebnija.”

Martin Schieder, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH je izjavio: “BiH vlasti trebale bi ubrzati potrebne ekonomske reforme i uspostaviti širom zemlje efikasniji institucionalni okvir i okvir politika za konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Ali danas smo ovdje da pokrenemo praktične aktivnosti za podršku malim i srednjim preduzećima u zemlji. Konkretno, “Program podrške konkurentnosti malih i srednjih prduzeća u BiH” će pomoći oko 50 malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini da moderniziraju svoje proizvodne kapacitete kako bi postigli poštivanje EU Direktiva u oblasti zaštite okoline, zaštite radnika na radu, kao i kvaliteta i sigurnosti proizvoda.“

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila preko 1,8 milijardi eura u 130 projekata u zemlji. Banka investira u razvoj infrastrukture, podršku malim i srednjim preduzećima i jačanje financijskog sektora.
Evropska unija je uložila preko 40 miliona eura u sektor malih i srednjih preduzeća u BiH tokom proteklih 15 godina. Kroz tehničku pomoć i grant financiranje, mala i srednja preduzeća su dobila opipljivu podršku za razvoj u konkurentnim sektorima kao što su turizam, prehrambena industrija, drvna i metalna industrija.