Džindić: Za danas planirana isplata plata radnicima rudnika Kreka

0

Povodom Dana Koncerna JP Elektroprivreda BiH, danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH, na poziv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, organiziran sastanak sa Upravom Elektroprivrede BiH.

Ministar Džindić je čestitao Dan Koncerna i poželio da u budućnosti Koncern odgovori zahtjevima zbog kojih je i osnovan, a to je prije svega energetska stabilnost i sigurnost snabdijevanja kupaca u BiH. 

Uprava EPBiH je detaljno informirala ministra Džindića o trenutnim i narednim aktivnostima na izgradnji Bloka 7 TE Tuzla. Vlada FBiH očekuje u vrlo skorom vremenu očitovanje organa EPBiH o mogućim modalitetima nastavka realizacije projekta. 

Na sastanku je razmatrano i stanje u rudnicima koji djeluju u Koncernu, s posebnim osvrtom na rudnik Kreka. Konstatovano je da stanje u ovom rudniku nije dobro i da je u posljednje vrijeme dodatno usloženjeno odustajanjem Sindikata od ispunjavanja obaveza iz potpisanog Sporazuma.

– Pozivamo predstavnike Sindikata rudnika da ispune svoje obaveze preuzete sporazumom potpisanim 19. maja 2021. godine jer će daljim opstruiranjem i odustajanjem  od ispunjavanja obaveza Sindikat rudnike odvesti u stečaj – rekao je direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija, napominjući da je Elektroprivreda BiH svoj dio dogovora koji se odnosi na Kreku već ispunila.

– Tražili smo od Uprave EPBiH da nas izvijesti o toku restrukturiranja rudnika u okviru koncerna, te da nam detaljno obrazlože razloge kontinuiranih protesta i problema u Kreki. Što se tiče plata za august, dobili smo informaciju da je Uprava Kreke, u skladu s planom i obavezama iz Kolektivnog ugovora,  za danas  planirala njihovu isplatu – rekao je ministar Džindić.

Dodao je da program restruktuiranja i ispunjavanje preuzetih obaveza ne smiju biti dovedeni u pitanje ni sa čije strane, te da zahtijeva od Uprave EPBiH ubrzanu dinamiku  provođenja plana restruktuiranja i uređenja stanja u rudnicima u okviru Koncerna, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.