Dva moćna dioničara traže smjenu Nadzornog odbora Bosnalijeka

0

Dva moćna dioničara Bosnalijeka zatražila su smjenu komplentnog Nadzornog odbora, kao i odbora za reviziju ove kompanije.  

Punomoćnici grupe dioničara AS Holding d.o.o. Jelah-Tešanj i Hercegovinalijek d.o.o. Mostar predložili su da se ove tačke uvrste na dnevni red Skupštine dioničara koja je zakazana za 5. februar.

Podsjetimo da je direktor ove kompanije Nedim Uzunović uhapšen 6. Decembra prošle godine zbog sumnje u malverzacije.

Tačke koje predlažu ova dva dioničara su sljedeće:

  • Donošenje Odluke o razrješenju cijelog Nadzornog odbora , tj. predsjednika i svih članova Nadzornog odbora
  • Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
  • Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima , odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.
  • Donošenje Odluke o razrješenju cijelog Odbora za reviziju , tj. predsjednika i svih  članova Odbora za reviziju
  • Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju
  • Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste ,osnove i visine naknade