Dug Vlade FBiH veći u odnosu na protekli kvartal i iznosi šest milijardi KM

0

Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 6.229.796.107 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 52.197.685 KM ili 0,845 posto, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Vanjski dug je na kraju drugog kvartala iznosio 5.175.791.230 KM. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 17.802.315 KM, odnosno 0,34 posto. Kada je riječ o unutrašnjem dugu u toku ovog tromjesečja, a u skladu s kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH, održano je pet aukcija trezorskih zapisa i jedna aukcija trezorskih obveznica (40 miliona KM).

Trezorski zapisi emitiranu su u iznosu od 120 miliona KM, od čega je jedna aukcija tromjesečnih trezorskih zapisa (30 miliona KM) i četiri aukcije šestomjesečnih trezorskih zapisa (90 miliona KM). U istom periodu, po osnovu ranije emitiranih vrijednosnih papira, a koji su dospjeli na naplatu u drugom kvartalu, izmireno je 90 miliona KM, od čega jedan tromjesečni trezorski zapis u iznosu od 30 miliona KM, dva šestomjesečna trezorska zapisa u ukupnom iznosu od 40 miliona KM i jedan devetomjesečni trezorski zapis u iznosu od 20 miliona KM .

Unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 30. juni 2016. godine iznosi 1.070.084.506 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 1.054.004.877 KM.

Unutrašnji dug po osnovu tržišnih (trezorski zapisi i tržišne obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje, obveznice ratnih potraživanja) na dan 30. juni 2016. godine iznosio je 1.054.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je veći za 70.000.000 KM ili 7,11 posto.

Federalna vlada upoznata je s izvještajem o dugu za drugi kvartal 2016. godine koji će biti proslijeđen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja i objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija.