Drvoprerađivačka industrija u BiH: Kako osigurati kontinuitet poslovanja u vrijeme krize

0

Drvoprerađivačka industrija u BiH jedna je od strateških grana privrede i na osnovu zvaničnih izvještaja zabilježen je rast tokom prva dva kvartala 2021.,a posebno u oblasti namještaja.

Ova grana industrije napravila je suficit od 700 miliona maraka.

Pored otežanog procesa nabavke sirovina i borbe za cjenovnu konkurentnost, zajednički izazov sa kojim se sve kompanije u drvnom sektoru suočavaju, odnosi se na regrutaciju, obuku i zadržavanje radne snage kao i upravljanje unutrašnjim procesima.

O rješenjima za trenutne izazove, trendovima i perspektivama drvoprerađivačke industrije govorit će se na webinaru i panel diskusiji koju organizira Targer Engineering & Consulting, u okviru EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, a koji implementiraju GIZ, ILO i UND.

Webinar pod nazivom “Rješenja za trenutne izazove kompanija BH drvne industrije – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenu krize” održava se u dva termina, i to

• Četvrtak, 07.10.2021. od 13.00 do 15.00

• Petak, 08.10.2021. od 10.00 do 12.00

Tokom panel diskusija oba dana učesnici će imati priliku čuti isksutva iz prakse kada je u pitanju stanje na glavnim  izvoznim tržištima, organizaciji proizvodnje i nabavke sirovine, te će posebno biti riječi o upravljanju ljudskim resursima i perspektivima u ovom segment. Stručnjaci iz oblasti SCMA-a i HR-a predstavit će trendove i dati savjete specifične za za kompanije drvoprerađivačke industrije.

Na ovom online događaju će govoriti vrhunski domaći i međunarodni eksperti za upravljanje i proizvodnju kao i direktori i vlasnici bh. kompanija iz drvne industrije. Kompletan program i govornike možete pogledati ovdje. 

Webinar i panel diskusija su namjenjeni menadžerima, direktorima, poduzetnicima i ekspertima svih kompanija iz drvne i  industrije namještaja Bosne i Hercegovine i regije SEE, kao i svim zainteresiranim učesnicima koji sarađuju ili imaju dodirnih tačaka sa drvnom industrijom.

Učešće na webinaru je besplatno! 

Putem linka se prijavite na webinar​ 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.