Donesena Odluka o izradi Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH 2026-2035.

0

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2026-2035. godina. Odlukom je precizirano da će se ovom strategijom definirati pravci, ciljevi i resursi daljnjeg razvoja metalne i elektro industrije u FBiH, te osigurati usklađenost razvojnih pravaca sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i relevantnim dokumentima za proces integriranja naše zemlje u Evropsku uniju i drugim međunarodno priznatim obavezama Bosne i Hercegovine.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa UNDP-em, a na osnovu Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i ovog federalnog ministarstva, potpisanog 28. decembra 2023. godine. U Odluci se navodi i da će Ministarstvo u procesu izrade Strategije obezbijediti učešće zainteresiranih strana. To su nadležni federalni i kantonalni organi uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, UNDP, Privredna komora FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, te predstavnici udruženja metalne i elektro industrije.

Također, Ministarstvo će primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radnu grupu za izradu Strategije. Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija, je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu današnje odluke.