Beograd: Dogovorena saradnja javnih službi za zapošljavanje zapadnog Balkana

0

Predstavnici javnih službi za zapošljavanje ekonomija zapadnog Balkana dogovorili su konkretne korake i aktivnosti kojima se predviđa buduća saradnja u sklopu Projekta ”Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja” (ESAP) na prvom sastanku održanom danas u Beogradu.

Te aktivnosti podrazumijevaju postojeće prakse i alate koje kancelarije javnih službi za zapošljavanje u ekonomijama zapadnog Balkana koriste za upravljanje i mjerenje učinaka rada s namjerom da se uspostavi regionalni proces učenja od drugih i unapređivanja, koji predstavlja proces učenja zasnovan na činjenicama.

Razvoj i primjena koncepta učenja od drugih i unapređivanja se naslanja na i koristi iskustva Evropske mreže javnih službi za zapošljavanje koja učenje od drugih i unapređivanje na osnovu činjenica vrši kroz utvrđivanje dobrih učinaka rada, uključujući i potvrđivanje i ocjenjivanje prikupljanja podataka.

Osim toga, koncept se naslanja i na iskustva u korištenju datih nalaza radi konkretnih aktivnosti zajedničkog učenja, rekao je vođa projekta ESAP Nand Šani te dodao da kada bude realizovan, ovaj koncept će doprinijeti unapređenju rada kancelarija javnih službi za zapošljavanje na zapadnom Balkanu te ih približiti dobrim evropskim praksama.

Učesnici su razgovarali i o obimu regionalne analize odabranih aktivnih politika tržišta rada, koju će projekat ESAP podržati, s ciljem da se osiguraju određeni sistematični dokazi i činjenice na regionalnom nivou koji se mogu koristiti za bolje informisanje procesa primjene i praćenja takvih mjera.

Na sastanku su se okupili predstavnici kancelarija javnih službi za zapošljavanje sa zapadnog Balkana odgovorni za upravljanje i praćenje učinaka rada kao i za aktivne politike tržišta rada, predstavnici ministarstava rada zaduženi za doprinos svoje institucije programima ekonomskih reformi (ERP), predstavnik Generalne Direkcije Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada (ILO) i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) kao partnera u realizaciji projekta.

Krajnji cilj ”Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja” je da se pomogne zapadnom Balkanu u reformama u oblasti politika zapošljavanja i tržišta rada te socijalne politike u predpristupnom procesu. Akcent je stavljen na unapređivanje kapaciteta i poboljšanje dijaloga o politikama vezanim za institucije i mjere zapošljavanja i tržišta rada, uslove rade i socijalni dijalog na regionalnom nivou. Platforma predstavlja zajednički projekat RCC-a i ILO-a koji je s radom počeo u martu 2016. godine, saopćeno je iz RCC-a.