Dogovorena razmjena podataka između poreskih administracija u BiH

0
Razmjena podataka između poreskih administracija u Bosni i Hercegovini, posebno u segmentu direktnih i indirektnih poreza, bila je jedna od tema današnjeg sastanka četiri direktora poreskih administracija u Bosni i Hercegovini.
Kvalitetnija razmjena poreskih informacija jedan je od zadataka i u Reformskoj agendi u BiH, podsjećaju u saopćenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u čijem Regionalnom centru u Sarajevu je održan sastanak.
Već ranije poreske administracije su osnovale Koordinaciono tijelo koje je već uspostavilo osnovnu razmjenu podataka. 

S ciljem bolje i adekvatnije kontrole svih poreskih administracija razmjena poreskih informacija se mora dići na još viši nivo.

Iz tog razloga na današnjem sastanku je dogovoreno da sve četiri poreske administracije u BiH podnesu zajedničku aplikaciju prema Delegaciji EU u BiH da se iz IPA fondova osiguraju sredstva u iznosu od 600.000 KM za nabavku neophodne opreme u obliku hardvera kako bi razmjena podatka bila što efikasnija i brža, a samim tim i kontrole svake poreske uprave puno efikasnije.

Sektori za informacione tehnologije u svakoj poreskoj upravi će izraditi osnovnu specifikaciju opreme koja je najneophodnija svakoj poreskoj upravi. Na osnovu toga će se uraditi jedna zajednicka specifikacija potrebne hardverske opreme koja će biti predmet zajedničke aplikacije za IPA sredstva. 

Na zajedničkom sastanku bilo je riječi o svim kontrolnim aktivnostima koje se trenutno provode i planiraju da se provedu u budućem periodu u svim poreskim upravama.

Također, bilo je razgovora o određenim aktivnostima na terenu koje će provoditi sve poreske administracije u budućem periodu, posebno u segmentu gdje postoji velika količina prometa koji se plaća gotovinom u određenim djelatnostima u Bosni i Hercegovini.