Dobit Mtela uvećana za više od 15,8 miliona KM

0

Kompanija Mtel i u 2021. godini bilježi poslovne uspjehe. Dokaz za to je i činjenica  da je ova kompanija prvih devet mjeseci poslovne 2021. godine završila sa ostvarenom neto dobiti od 50,1 miliona konvertibilnih maraka, što je rast za više od 15,8 miliona konvertibilnih maraka.

Neto dobit kompanije je viša za 46% u odnosu na rezultat ostvaren u istom periodu  2020. godine.

Ukupni prihodi su uvećani za oko 14,5 miliona konvertibilnih maraka, što je veće za 4,6% u odnosu na prihode ostvarene u istom periodu prethodne godine, dok su ukupni troškovi umanjeni za oko 3 miliona KM, odnosno manji su za oko 1,1%.

Navedeni rezultati koje je kompanija Mtel ostvarila u prvih devet mjeseci ove godine u skladu su sa postavljenom strategijom na temelju koje ova kompanija posluje, potvrđujući tako svoju lidersku poziciju na polju telekomunikacija u BiH.