Dobit Deutsche Bank duplirana u trećem kvartalu

0

Najveća njemačka banka, Deutsche Bank, objavila je rezultate poslovanja u trećem kvartalu.

Profitabilnost u ovom tromesečju značajno je uvećana zahvaljujući smanjenju troškova, a neto dobit iznosila je 649 miliona EUR, u poređenju sa 256 miliona EUR ostvarenih u istom periodu prethodne godine. Međutim, prihod je bio pogođen nepovoljnim tržišnim okruženjem i niskom kamatom, pa je u ovom kvartalu zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu od 10% na 6,8 milijardi EUR.

Analitičari okupljeni oko Reuters-a predviđali su dobit na nivou od 281 milion EUR, dok je prihod koji je banka objavila ispod očekivanja od 6,84 milijarde EUR. Najveći negativan uticaj na prihode imao je segment investicionog bankarstva, čiji je prihod snižen za 23%, dok je samo trgovanje valutama i hartijama sa fiksnim prinosom palo 36%.

Posmatrano u periodu januar – septembar, prihod je iznosio 20,7 milijardi EUR, 10% ispod prihoda registrovanih u istom periodu prošle godine, dok je neto dobit uvećana više od tri puta na 1,7 milijardi EUR. Banka je u posljednjih nekoliko godina bila pogođena slabijim profitom i pravnim problemima, povezanim sa prodajom hipotekarnih hartija od vrijednosti. Takođe, u toku je i program restrukturiranja, koji uključuje integraciju komercijalne banke Postbank, koju je Deutsche Bank preuzela 2008. godine.

Na jučerašnjem trgovanju, nakon objave rezultata, akcije Deutsche Bank skliznule su 0,9% na 14,4 EUR, dok od početka godine bilježe pad od 6,5%.