Dobit Centralne banke BiH pala za 15 miliona KM

0

Dobit Centralne banke (CB) BiH u prvih šest mjeseci ove godine smanjena je za čak 14,9 miliona KM u odnosu na isti prošlologodišnji period, vidljivo je iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja CB.

Neto dobit CB u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 12,3 miliona KM, dok je u istom period prošle godine iznosila 27,3 miliona.

Operativni prihodi banke iznosili su 25,7 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine bili 42,1 miliona maraka.

S druge strane, operativni troškovi su ove godine su bili 13,4 miliona, a u prvih šest mjeseci lani 14,8 miliona maraka.

Iz izvještaja je vidljivo da je najveći pad zabilježen kod dobitaka od prodaje finansijske imovine raspoložive za prodaju. Ti dobici ove godine su iznosili 8,3 miliona, a prošle čak  23,4 miliona KM.

U Centralnoj banci BiH se za portal Capital pravdaju da su na pad dobiti uticali izrazito nepovoljni tržišni uslovi.

Naveli su da su kamatne stope na tržištu novca imale izrazito niske vrijednosti, a  da je dodatna otežavajuća okolnost za poslovanje CB praksa većine inostranih banaka o obračunavanju negativnih kamatnih stopa na oročena sredstva i sredstva po viđenju koja se drže kod njih, a koja Centralna banka mora držati radi održavanja likvidnosti.

„Neto dobit CB BiH za prvih šest mjeseci 2016. godine iznosi 12,3 miliona KM, što je znatno više od planiranog i dominantno je ostvarena prihodima od kamata na hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju i držane do dospijeća kao i realizovanim dobicima po osnovu prodaje HOV. Finansijski rezultat CB se može smatrati zadovoljavajućim uzimajući u obzir okolnosti u kojima se poslovalo kao i činjenicu da mnoge centralne banke zbog otežanih okolnosti ostvaruju i negativne finansijske rezultate“, naglasili su u Centralnoj banci. (Capital)