Dobavljači Konzuma u BiH traže zaštitu države: Nema isporuke robe Mercatoru bez garancije

0

Pregovarački tim Skupštine dobavljača koji posluju sa kompanijama u vlasništvu Agrokora u Bosni i Hercegovini saopćio je da od institucija vlasti BiH i entiteta očekuju da preuzmu mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite dobavljača i bh. kompanija koje su u sastavu Agrokora.

Nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH dobavljači Konzuma BiH su izrazili su nepodijeljeni interes za nastavak rada Konzuma BiH i spremni su doprinijeti da se što prije izađe iz nastale krize, kako bi se osiguralo stabilno i dugoročno poslovanje Konzuma BiH u interesu i Konzuma i njegovih dobavljača.

Pregovarački tim, čija je funkcija da kontaktira sa organima vlasti i komunicira sa dužnicima radi lakše i efikasnije naplate potraživanja, 25.07.2017. godine održao je konsultativni sastanak u Vijeću ministara.

Nakon razmatranja prijedloga Agrokora koji je iznio vanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak na sastanku održanom 13.07.2017. godine u Sarajevu, a nakon navedenog konsultativnog sastanka, pregovarački tim je jednoglasno donio sljedeće zaključke:

1. Neće se potpisivati ugovor sa Mercatorom za isporuku robe bez prethodnog obezbjeđenja jedinstvene garancije (avalirana mjenica ili garancija banke). Svim dobavljačima će se sugerisati da pojedinačno ne potpisuju ugovore prije nego što dobiju jedinstvene garancije koje će važiti za sve dobavljače. U tom cilju treba što prije pristupiti pregovorima i potpisivanju ugovora sa Mercatorom BiH za buduće isporuke roba.

2. Traži se da Mercator preuzme odgovarajući dio duga koji ima Konzum BiH adekvatno trenutnim udjelima u prometu postojećeg Konzuma BiH, odnosno adekvatno tekućem učešću Mercatora u prodaji Konzuma BiH.

3. Za nastavak poslovne saradnje sa Konzumom BiH traže se garancije Sarajevskog kiseljaka d.d. i Ledo d.o.o. Čitluk za pokrivanje dijela tekućih potraživanja u visini od 17 miliona eura i budućih redovnih tekućih potraživanja.