Digitalna komora: Svi bh. proizvođači konačno na jednom mjestu

0

Vanjskotrgovinska komora BiH prepoznala je 2021. godinu kao ključan trenutak za digitalizaciju privrednog sektora te je pokrenula projekat Digitalna komora.

Riječ je o jedinstvenom ekosistemu, digitalnoj platformi, koja objedinjuje sve proizvođače iz Bosne i Hercegovine na jednom mjestu u cilju umrežavanja i povezivanja sa potencijalnim kupcima kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

To je mjesto gdje će proizvođači imati priliku da prezentuju ono što rade na najbolji mogući način, mjesto koje će im pomoći da odluče s kim će i na koji način poslovati.

Koje benefite donosi Digitalna komora?

Platforma je koncipirana kao jedinstvena online tražilica pomoću koje korisnici vrše pretraživanje po proizvodu ili kompaniji, a usporedo sadrži ključne finansijske pokazatelje kompanija kao i same profile kompanija sa svim podacima kojima se žele predstaviti javnosti i poboljšati svoje poslovanje.

Digitalna komora je moderna platforma koja u korak sa regionalnim i globalnim trendovima nudi i brojne druge mogućnosti za svoje korisnike:

  • Umrežavanje-direktnu povezanost korisnika pomoću niza alata u vidu direktnih sastanaka ali i direktne konekcije
  • Konsulting-savjetovanje stručnih i certifikovanih stručnjaka u ovlastima prodaje,prava, ekonomije, marketinga
  • Edukacije-kroz online platformu registrirani korisnici će moći pristupiti direktno online edukacijama iz niza privrednih oblasti
  • Online sajmovi-direktna informiranost o svim regionalnim i svjetskim sajmovima ali i mogućnost organizacije istih u oline formi
  • Brojne olakšice kroz uputstva za uvoz i izvoz, te niz drugih alata u cilju olakšavanja i unapređenja procesa poslovanja svakog privrednog subjekta.

Platforma www.digitalnakomora.ba je aktivna i trenutno u fazi besplatne registracije kojoj mogu pristupiti sve zainteresovane kompanije, a kako bi se napravila što veća baza privrednih subjekata.

Zvanično lansiranje Digitalne komore sa svim svojim alatima i benefitima planirano je za drugu polovinu godine.