Deutsche bank i treću godinu zaredom u minusu

0

Deutsche bank je zabilježila gubitak i u 2017. godini, treći put uzastopno.

Pad se pripisuje izazovnim uslovima na tržištu, padu prihoda u sektoru investicionog bankarstva i poreskoj reformi u SAD-u, nakon teškog četvrtog kvartala.

Poreske reforme u SAD-u nametnule su banci negotovinski poreski trošak od 1,4 milijarde eura (non-cash tax charge- ne mora da se plati u gotovini, ali mora da se knjiži na teret zarade), što je uticalo na to da u poslovnim knjigama banka iskaže gubitak na nivou cijele godine.

U četvrtom kvartalu, neto gubitak se povećao na 2,19 milijardi eura sa nivoa od 1,89 milijardi godinu dana ranije, a prihodi su opali za 19 odsto na 5,7 milijardi eura.

Analitičari su prognozirali gubitak od 1,95 milijardi eura na prihod od 6,2 milijarde eura.

Profitabilno odjeljenje za trgovanje obveznicama zabilježilo je pad prihoda od 29 procenata zbog smanjene aktivnosti klijenata na manje volatilnim tržištima. Sličan pad su zabilježili i konkurenti Deutsche bank.

Nakon objave poslovnih rezultata, akcije banke su jutros pale na berzi za 4,8 posto.

Lošiji rezultati od očekivanih će vjerovatno povećati pritisak na glavnog izvršnog direktora Johna Cryana da napravi neki zaokret u poslovanju najveće njemačke banke, ocjenjuje Reuters. (Tanjug)