Delegacija EU: Unapređenje Luke Brčko koristiće cijeloj BiH

0

Evropska unija je pozdravila odluku Skupštine Brčko distrikta o finansiranju ključnih poboljšanja infrastrukture Luke Brčko od koje će koristi imati cjelokupna ekonomija BiH i njeni građani, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

U saopštenju se navodi da je ovo važan korak u sprovođenju Agende za povezivanje u BiH putem stvaranja multimodalnog transportnog koridora na rijeci Savi, prioritetne riječne plovidbe kojom se BiH povezuje sa Hrvatskom i Srbijom, a potom i sa cijelom EU.

Odlukom Skupštine Brčko distrikta omogućava se i korištenje prethodno rezervisanih bespovratnih sredstava EU od 3,1 milion evra, a sredstva su dostupna putem Okvira za investicije na Balkanu, zajedničke inicijative Evropske komisije, finansijskih institucija, bilateralnih donatora i zemalja u regionu čiji je cilj obezbijediti finansiranje strateških investicionih projekata u zemljama korisnicama.

Ova sredstva biće dodata zajmu od sedam miliona evra koji će dodijeliti Evropska banka za obnovu i razvoj.

Ova investicija u Luku Brčko, podsjećaju iz Delegacije EU, dio je prve faze kompleksnog programa rehabilitacije koji uključuje izgradnju novog kolosijeka za lučki kran dugog 2,5 kilometra i asfaltnog platoa u sklopu luke, kao i potpunu rehabilitaciju industrijske željezničke pruge prema stanici Novo Brčko i pristupnog puta ka luci.

Projekat je dio paketa četiri infrastrukturne investicije u BiH koje će finansirati EU, odobrenog na Samitu o Balkanu u Trstu 2017. godine ukupne vrijednosti 46 miliona evra u bespovratnim sredstvima.

Projekat uključuje izgradnju tri dionice koridora “Pet ce” i projekat Luka Brčko.

Ukupna vrijednost transportnih projekata o povezivanju u pripremi do sada iznosi 120 miliona evra u bespovratnim sredstvima EU, navedeno je u saopštenju iz Delegacije EU u BiH.

Skupština Brčko distrikta usvojila je jukče odluku o zaduženju Brčko distrikta prema projektu “Luka Brčko” u iznosu od 10 miliona evra sa kamatnom stopom od jedan odsto, rokom otplate od petnaest godina i grejs periodom od tri godine.

Na 43. sjednici usvojen je zaključak kojim Skupština zadužuje Vladu Brčko distrikta da sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj pokrene pregovore o produženju grejs perioda, saopšteno je iz Skupštine Brčkog.

Vlada je zadužena da od predstavnika Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Direkcije za finansije, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za komunalne poslove i predstavnika javnih preduzeća “Komunalno Brčko” i “Luka Brčko” formira koordinaciono tijelo koje će pratiti pripremu projekta “Luka Brčko” i o tome izvještavati nadležne skupštinske komisije svakih 15 dana.

Srna